Ana Sayfa

Çokluortam Veritabanı Laboratuvarı

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında kurulmuş olan çoklu ortam veritabanı (multimedia database) laboratuvarı, çoklu ortam veritabanlarına yönelik araştırmalar için gerekli donanım ve yazılım alt yapısını sürekli güncel tutmayı ve böylece yeni araştırmaların yapılabilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Laboratuarda halen “Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK ARGE Projesi yürütülmektedir. 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilecek olan proje kapsamında, Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga (KÇOD) ağlarındaki bazı problemleri çözen yeni bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Önerdiğimiz çatıda, ana odak noktamız hem aktarılan bilginin doğruluğunu hem de duyarga ağı enerji-etkinliğini artırmak üzerinde olacaktır. Bulanık kümeleme yöntemleri kullanılarak halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tüketen bir kablosuz duyarga ağı kümesi elde edilecektir. Ayrıca, tarafımızca geliştirilecek olan çoklu-kip veri füzyon algoritmaları kullanılarak doğruluk oranı yüksek bir KÇODA çatısı elde edilecektir. Böylece enerji tüketimini düşürürken doğruluk oranını artıran bir KÇODA çatısının geliştirilmesi ve deneysel olarak doğrulanması sağlanacaktır.