FOOMM

foomm

Bulanık Nesneye Yönelik Veritabanı Modelinin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Bu projede, çoklu ortam uygulamaları için akıllı ve bulanık bir nesneye dayalı veritabanı modeli ve sistemi geliştirilmiştir. Bu projede yapılan araştırma ve geliştirmeler daha ayrıntılı olarak şu şekilde özetlenebilir:  Öncelikle, bu projeyi öneren araştırmacılarca daha önce geliştirilmiş olan bulanık nesneye yönelik veritabanı modeli (FOOD) çoklu ortam uygulamalarına özel yeni özellikler eklenerek daha da geliştirilmiştir. Çoklu ortam uygulamalarına yönelik bir kavramsal model ortaya konulmuştur.  İkinci olarak, çoklu ortam uygulamalarını destekleyen bir bulanık nesneye-dayalı dizin yapısı geliştirilmiştir. Bu dizin sayesinde videolar içerisindeki nesnelere daha hızlı erişim sağlanabilmektedir. Üçüncü olarak, veritabanı ile entegre bir bilgi tabanlı sistem geliştirilmiştir. Bilgi tabanlı sistem, temelde bir çıkarsama motoru ve bu motor tarafından kullanılan kuralların saklandığı bir bilgi tabanından oluşmaktadır. Bilgi tabanlı sistem, nesneye dayalı veritabanına sıkıca entegre edilmiş ve veritabanındaki nesneleri çıkarımda kullanabilir duruma getirilmiştir. Geliştirilen çıkarsama motoru, kesin verilerin yanında bulanık ve belirsizlik içeren verileri de işleyebilmekte ve kesin sonuçların yanında bulanık sonuçlar üretebilmektedir. Son olarak, önerilen modelin bir prototipi geliştirilmiş, seçilen örnek videoların geliştirilen arayüzler vasıtasıyla anotasyonu yapılmış ve sistem test edilmiştir.

Üç yıl olarak başlatılan proje 3 aylık uzatmayla birlikte 39 ayda tamamlanmıştır. Projede, bulanıklık, nesneye dayalı veritabanı, bilgi tabanlı sistemler ve çoklu ortam veritabanı uygulamaları konusunda uzmanlaşmış iki araştırmacı ile çoklu ortam konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı görev almıştır. Proje kapsamında projenin değişik süreçlerinde görev alan 4 doktora ve 6 lisansüstü öğrencisinin tez çalışmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca proje sonunda geliştirilen model ve prototip sistemin, akademik dünyada önemli bir boşluğu doldurduğu değerlendirilmektedir. Proje sürecinde 3 adet SCI (2 SCI +1 SCI-E) tarafından taranan dergilerde ve 13 adet uluslararası hakemli konferanslarda olmak üzere toplam 16 uluslararası yayın yapılmıştır.

Bu proje, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında TÜBİTAK tarafından (106E012 kod numarasıyla) desteklenmiştir.

———————————————————————————————————————————————

Uygulama

Gereksinimler

  • FooMM Client is based on Java and Java Web Start (JWS) technology. Player module uses Java Media Framework(JMF) for multimedia handling.
  • Mandatory Requirement: Java Runtime Environment (JRE 1.5+)